Vård av ödem och ny politisk organisation

En skärm visar flera personer i ett digitalt möte

På årets första samverkansråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen pratade vi om vårdutbudet för patienter med lymf- och lipödem. Vi fick också information om hälso- och sjukvårdens nya politiska organisation. Funktionsrätt Stockholms län tog upp frågan om bristen på läkemedel.

Vårdutbud för patienter med lip- och lymfödem

Mötets första tema handlade om vårdutbudet för patienter med lip- och lymfödem. I dag kan patienter få vård på tre olika nivåer – i primärvården, i specialiserad rehabilitering och i den högspecialiserade vården. Den senaste tiden har ett flertal vårdgivare på området specialiserad lymfödemrehabilitering sagt upp sina vårdavtal. Vårdgivare inte vill fortsätta på grund av att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens och att ersättningen i vårdvalet är avgränsat. Samtidigt finns det personer som står i kö för att få vård. Vi ställde frågor om hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att säkerställa vårdutbudet för patientgruppen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarade att de arbetar med frågan. De har bland annat en dialog med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, om att skapa en ny mottagning för att tillgodose behovet.

Ny politisk struktur

Sedan årsskiftet har Hälso- och sjukvården i Region Stockholm en ny politisk struktur. Vi fick en genomgång av den på samverkansrådet. Den tidigare nämnden, Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, har upphört och frågorna är överflyttade till Hälso- och sjukvårdsnämnden. I stället har Mittenkoalitionen skapat Primärvårdsnämnden. Förutom primärvården kommer nämnden ha hand om frågor som vaccinationer, barnavårdscentraler, primär hörselrehabilitering, vårdval logopedi, Malinamottagningar, tandvård, folkhälsa och synrehabilitering.

Bristen på läkemedel

Vi tog upp frågan hur Region Stockholm arbetar för att säkerställa tillgång på läkemedel i länet. Idag är det brist på flera olika läkemedel. Det är ett problem som finns i hela landet och stora delar av världen. Personer som inte kan hämta ut sina läkemedel kan riskera att behöva läggas in på sjukhus. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarar att det tyvärr inte finns några enkla lösningar på problemet och att det kommer att pågår i flera år. Regionen arbetar för att bygga upp beredskapslager av vissa läkemedel och samverkar med andra regioner. Läkemedelskommitténs expertgrupper arbetar på att ta fram rekommendationer.

Rekommendationer från Läkemedelskommittén
Vad kan patienter göra?

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!