Länskonferensen Fokus funktionshinder

Flera personer i digitalt möte, bland annat syns vår handläggare Berit Hagström.

Länskonferensen Fokus funktionshinder, forskning-utveckling-kompetens i Stockholms län anordnades i år för tredje gången. Temat var FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: från teori till praktik.

Funktionsrätt Stockholms län var inbjudna för att tala om hur vi jobbar praktiskt med FN-konventionen. Vår handbok om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, presenterades. Vi berättade om vikten att göra rätt från början och att det finns olika slags tillgänglighet. Vi informerade också om våra insiktsutbildningar, där vi utbildar i rätt bemötande av personer med funktionsnedsättningar. Insiktsutbildningar håller vi bland annat för ordningsvakter och biljettkontrollanter i deras yrkesutövning.

Andra medverkande lyfte olika artiklar i konventionen utifrån deras respektive område. Region Stockholm talade till exempel om genomförandet av Region Stockholms hållbarhetspolicy och -strategi. Andra deltagare var Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FoU Nordost, FOU nu, StorSTHLM, Länsstyrelsen Stockholm och Forum Carpe, som delade med sig av sitt engagemang.

Målgruppen för konferensen var organisationer och myndigheter som jobbar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård i Stockholms län. Ett hundratal deltagare följde konferensen och hade möjlighet att göra inspel i chatten.

Konferensen kommer du snart att kunna ta del av i efterhand.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!