Nätverksträff för föreningar i regionen

Annika Hässler står och läser upp en fråga i mikrofon. Panelen sitter främst i lokalen och lyssnar.

På bilden från vänster: Annika Hässler, Doaa Zataara, Henrik Karlsson och Jo Tengblad Söder.

Den 6 mars samlades representanter från närmare 15 organisationer inom civilsamhället i Stockholms län i våra lokaler ÅttiotvåAn. Vi nätverkade och samtalade kring hur vi gemensamt kan arbeta för en starkare hälsa inom Stockholmsregionen. På plats var både flera av Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar, men även andra organisationer som är verksamma inom Stockholms län.

En vägg pryds av upphängda loggor för Hälsan i centrum, och polaroidbilder av dem som var med och minglade.

Under kvällen anordnade vi även ett panelsamtal, som vår ordförande Annika Hässler modererade. Deltagare var Doaa Zataara (Unga funkisrörelsen – tillsammans är vi starka), Henrik Karlsson (Studieförbundet Vuxenskolan) och Jo Tengblad Söder (RFSL Stockholm). “För att ha god fysisk och psykisk hälsa behöver man ha sina rättigheter tillgodosedda” är ett citat från en av paneldeltagarna som sammanfattar samtalet bra.

Syftet med kvällen var att anordna en mötesplats för civilsamhället i Stockholms län för att kunna mötas kring över organisationsgränser kring gemensamma frågor. Det var en positiv kväll, med flera nya kontakter som knöts.

Nästa träff inom ramen för temaåret Hälsan i centrum äger rum den 20 april klockan 17.30 – 19.30. Håll utkik efter inbjudan på vår hemsida de närmsta veckorna!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!