Politikermöte med Liberalerna

Gestikulerande händer i förgrunden. Resten av personen syns inte, men den har en laptop, anteckningsbok och mobil intill sig. I bakgrunden sitter en annan person och lyssnar.

Den 29 mars träffade Funktionsrätt Stockholms läns presidium Liberalerna, efter att de kontaktat oss om att ha ett möte. På mötet diskuterade vi frågor som handlade om att införa Funktionsrättskonsekvensbeskrivning (FKB) vid beslut inom Region Stockholm, att skapa ett övergripande samverkansråd om digitalisering, kultur, kollektivtrafik, samt SMO-mottagningar (Samordnat Medicinskt Omhändertagande).

Liberalerna representerades av Pär Hommerberg, som är andre vice ordförande i tandvårds-och folkhälsoberedningen, och Cecilia Elving, som är 2:e vice ordförande i miljö-och hållbarhetsberedningen.

Vår ordförande Annika Hässler lyfte hur beslutet att ta bort tågvärdarna inskränker möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att resa fritt och spontant i kollektivtrafiken. På frågan om hur Liberalerna arbetar för att säkerställa och främja denna möjlighet svarade Cecilia Elving att de arbetar med frågan just nu och vill återkomma till oss om det. Vi pratade också om hur Region Stockholm kan möjliggöra att konst av konstnärer med funktionsnedsättning köps in av Region Stockholm.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!