Vi söker intervjupersoner!

Ett pussel ligger på ett bord. En hand ska sätta sista biten på plats. Motivet på pusslet är figurer av människor.

Vi är glada att så många har svarat, men vissa föreningar har fortfarande få eller inga representanter med, så nu söker vi framför allt dig med dyslexi, rörelsenedsättning, elöverkänslighet eller diabetes. Vi har förlängt anmälningstiden till den 14 maj.


Hur fungerar det när du ska använda digitala sidor på nätet eller appar? Har du upplevt digitalt utanförskap? Eller fungerar det bättre för dig att ha kontakt med samhällsaktörer via digitala kanaler? Nu söker Funktionsrätt Stockholms län dig som har en funktionsned­sättning och som vill bli intervjuad om hur det fungerar att använda digitala tjänster och service. Det kan till exempel handla om att göra ett vårdärende på 1177.se, ha ett vårdmöte i appen Alltid öppet, betala räkningarna på banken eller beställa färdtjänstresa i appen. Kan du fixa det mesta utan problem eller kan du inte ens logga in för att du inte har e-legitimation eller teknik?

Under 2023 tar Funktionsrätt Stockholms län fram en rapport om effekterna av det digitala samhället. Rapporten ska lanseras i slutet av året. Vi söker 7-8 personer från våra medlemsorganisationer som kan berätta om och ge exempel på hur det kan fungera, eller hur det inte fungerar. Alla intervjupersoner är anonyma i rapporten. Du kan välja om du vill bli intervjuad i våra lokaler på Kungsholmen i Stockholm eller via Microsoft Teams. Samtalen spelas in. Intervjun tar ungefär en timme. Har du behov av tolk, så bokar vi det.

Anmäl dig via formulär eller på telefon senast den 14 maj 2023.

Vår hantering av personuppgifter.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!