Testa regionens nya hemsida!

Ett par händer använder ett tangentbord för punktskrift.

Under året bygger Region Stockholm en ny webbplats. Nu söker de personer som vill vara med och testa och säkerställa tillgängligheten på den nya hemsidan. Är det du? Hör av dig nu!

Vi hjälper till att samla in personer från våra föreningar som vill delta. De som deltar kommer att få ersättning.

Har du frågor, kontakta ansvarig handläggare Salina. Anmäl dig via formulär eller på telefon senast den 12 maj.

Vår hantering av personuppgifter.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!