Vi tar pulsen på regionpolitikernas visioner om hälsa

Flera pratbubblor i olika färger och former. I bakgrunden en grupp personer som sitter och konverserar.

Det har gått åtta månader sedan valet och det är dags att återigen sätta politikerna i centrum. Vad ska politikerna i Region Stockholm göra för att förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning? Hur ska de höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar inom regionen? Vilka konsekvenser för hälsan får borttagandet av pendeltågsvärdarna? Detta och mycket mer kommer vi prata om under ett digitalt frukostseminarium som även du är välkommen att lyssna på.

Vi har en spännande panel som består av följande politiker: Karin Fälldin (C), Karl-Johan Schiller (Kd), Pär Hommerberg (L), Sandra Ivanovic Rubin (Mp), Charlotte Broberg (M), Hanna Jokio (S), Britt-Mari Canhasi (Sd), Anna Sehlin (V).

Tid och plats

Den 23 maj 2023, kl. 08.30 – 09.30
Mötet hålls digitalt i Microsoft Teams. Möteslänk skickas ut till alla som anmält sig dagen innan mötet.

  • Eventuell tolk ordnar du själv.
  • Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!