Nya verktyg på nätverksträffar

Fyra personer sitter i en grupp och diskuterar.

Den 13 och 17 april höll vi nätverksträffar för Funktionsrätt Stockholms läns förtroendevalda som sitter i vissa samverkansråd. Ena träffen samlade förtroendevalda på temat Hälsa för alla och den andra i Kollektivtrafik för alla. Tillsammans gick vi igenom delar av Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning och diskuterade olika frågor.

I Kollektivtrafik för alla diskuterade deltagarna varför funktionsrättsorganisationer behövs och hur vi kan göra skillnad. Alla var överens om att organisationer behövs för samhörighet och utbyte av erfarenheter. Att det är viktigt att förmedla vilka konsekvenser politiska beslut får för personer med funktionsnedsättning. Att en viktig metod är att fråga politiker och tjänstepersoner om det har gjort någon analys av vilka effekter beslut får för olika grupper. Om det har gjorts en funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB.

I Hälsa för alla diskuterade deltagarna vikten av att våra erfarenheter får en röst och vikten av att vi är experter på våra egna frågor. En metod som deltagarna föreslog var att våga vara mer spetsig och bjuda in till nischade samtal för reell förändring i en viss fråga.

Vi tackar alla deltagare och ser fram emot nya nätverksträffar i höst. Då kommer vi våga oss på ett nytt koncept och vi tar tacksamt emot alla tips på hur nätverksträffarna kan bli ännu bättre!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!