Josefine har slutat

Josefine Thorén

Josefine Thorén har slutat som intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms läns kansli. Vi tackar Josefine för tiden på Funktionsrätt Stockholms län och önskar lycka till på nya äventyr!

De ansvarsområden som Josefine haft ansvar har fördelats ut på övriga intressepolitiska handläggare. Information om vilken handläggare du ska vända dig till framöver för respektive område hittar under kontakt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!