Hearing om Tidöavtalet

Josefine och Annika under vår hearing om Tidöavtalet.

Personer med funktionsnedsättning ses ofta som endast sin funktionsnedsättning. Risken är att de specifika utmaningar som till exempel drabbar migranter med funktionsnedsättning hamnar i skymundan. För oss är det viktigt att alla med funktionsnedsättning blir sedda i funktionsrättsrörelsen. Därför anordnade Funktionsrätt Stockholms län den 19 september en regional hearing: “Tidöavtalet och rätten till hälsa för personer med funktionsnedsättning”. Hearingen anordnades tillsammans med Disabled Refugees Welcome som vi vill rikta ett särskilt tack till!

Under halvdagen närvarade ett femtiotal personer, och tillsammans lyssnade vi på föreläsningar och panelsamtal, där olika organisationer fick lyfta sina perspektiv gällande rätten till hälsa i ljuset av Tidöavtalet. Vi tog med oss flera saker. Till exempel vikten av att hålla koll på moraliska förskjutningar som sker i samhället och att bevaka även vad politikerna inte säger. Tack till Mari Siilsalu från Disabled Refugees Welcome, Christine Bylund från Umeå universitet, Jenny Nguyen från Civil Right Defenders och Michael Williams från FARR för era intressanta föreläsningar!

Efter föredragen var det dags för panelsamtal – en chans att djupdyka i frågor om hur vi driver förändring. Här tog vi framför allt med oss betydelsen av att använda mänskliga rättigheter som verktyg, att tvärsektoriellt samarbete och dialog är viktigt, och att vi måste dela med oss av kunskap. Vi tackar Talla Alkurdi som är hälso-och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm, Sara Bogefeldt Darlin från Röda Korset, Tiina Nummi Södergren från Disabled Refugees Welcome och Michael Williams från FARR för ert deltagande i panelsamtalet.

Till sist vill ge ett stort tack till alla som lyssnade och kom med viktiga inspel under dagen! Ni kom från alla möjliga delar av civilsamhället, deltog aktivt i chatten och kom med många viktiga inspel för vidare arbete.

Missade du hearingen? Oroa dig inte. Förmiddagen spelades in och finns nu textad på vår Youtube-sida. Vår förhoppning är att hearingen ska fortsätta inspirera till förändring och fortsatt arbete för allas rätt till hälsa. Tillsammans är vi starka!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!