Diskussioner med politikerna

Pressfoto av Samuel Klippfalk och Carl-Johan Schiller.

Den 27 september träffade Funktionsrätt Stockholms län politikerna Samuel Klippfalk och Carl-Johan Schiller från Kristdemokraterna i Region Stockholm, för att diskutera funktionsrättsfrågor i regionen. Under mötet lyfte vi behovet av en strukturerad samverkan kring digitalisering, och förbättringsförslag på samordningen vid övergången från barn- till vuxensjukvård för barn och unga med funktionsnedsättning, som har många vårdkontakter.

Detta var det första av höstens möten med alla partier som är representerade i regionfullmäktige. Deltagare från Funktionsrätt Stockholms län var andre vice ordförande Lennart Håwestam och Salina Debessay, intressepolitisk handläggare. 

Alla politikermöten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!