Ordförandestämma, 2 oktober

Ungdomarna Milton och Lucas håller varsin mikrofon. På skärmen i bakgrunden syns deras presentation. Det står "vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror".

Det var fullsatt i lokalen när höstens första ordförandestämma drog i gång, den 2 oktober! Kvällens gästföreläsare var Lucas och Milton från Weareuniq70, som presenterade projektet UNIQ. Projektet startade som ett sätt att tjäna ihop pengar till en klassresa, men har sedan utvecklats till ett sätt att sprida kunskap om IF-diagnoser och om hur det kan vara att gå i särskoleklass. Det är eleverna själva som driver projektet, och de står bland annat bakom boken ”Judith och muppskolan”.

Kvällens beslutspunkter handlade om Järvaveckan 2024 och om fyllnadsval till tre av samverkans- och resursgrupperna. Ordförandestämman röstade för att Funktionsrätt Stockholms län ska medverka på Järvaveckan nästa år, och arbetsgruppen fick fritt mandat att planera deltagandet. Stämman utsåg Rose-Marie Danielsson, från Hörselskadades distrikt i Stockholms län (HRF), till ledamot i gruppen Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT. Till gruppen Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö) utsågs Mica Slätt, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län (RBU), till ledamot. Tyvärr fick stämman bordlägga valet till ledamot i samverkansrådet med Locum. Detta eftersom de ansåg att det var risk för jäv, eftersom den enda nominerade kandidaten är ledamot i Regionfullmäktige.

Stämman bjöd även på flera rapporter om arbetet i Funktionsrätt Stockholms läns olika arbetsgrupper, något du även kan hitta mer information om här på hemsidan.

Stort tack till alla som var med på mötet! Nästa ordförandestämma hålls den 27 nov, kl. 17.30 – 20.00.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!