Presidiet mötte Sverigedemokraterna 

Vår ordförande Annika Hässler står till vänster i bild, Msciwoj Swigon och Samuel Stephan från sd står i mitten och Lennart Håwestam, presidiet till höger.

Under hösten träffar Funktionsrätt Stockholms län politiker från alla partier som finns representerade i Regionfullmäktige. Den 28 september träffade vi Msciwoj Swigon och Samuel Stephan från Sverigedemokraterna. Med på mötet var även den politiska sekreteraren Tindra Hasslerot Eriksson. Det var ett möte där vi diskuterade de utmaningar och lösningar som finns i Region Stockholm framöver.  

Funktionsrätt Stockholms län lyfte bland annat frågor som handlar om det spontana resandet och att stärka övergången från barn- till vuxensjukvården. Sverigedemokraterna vill prioritera regionens kärnverksamhet. Det innebär att de vill satsa mer pengar på hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. De vill göra rambespringar på kulturområdet och innovation. De kommer att arbeta för att se över sjukhusen och satsa på primärvården. För att lösa situationen inom pendeltågstrafiken vill Sverigedemokraterna blicka framåt och se över lösningar som att skapa fler stationsvärdar och lokförarassistenter. 

Alla politikermöten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!