Funktionsrättspodden: omställningsplan vårdval

Talla Alkurdi

Vi diskuterar Omställningsplan vårdval med Talla Alkurdi (S), Hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Vad innebär omställningsplanen och hur ser tidplanen ut? Hur ska regionen
säkerställa god vård under och efter förändringen? Detta är några av de frågor som Talla får besvara.

Vi tar förstås även upp vad som har hänt inom funktionsrätt sedan det senaste avsnittet.

En textversion av podden hittar du här.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!