Barnkonventionen som lag – vad hände sedan?

En glad flicka med Downs syndrom stäcker ut sin hand, som är täckt av målarfärg i flera olika nyanser.

Det var en historisk händelse när Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020. Nu är det dags att reflektera över vilken faktisk påverkan det har fått i Stockholmsregionen. Funktionsrätt Stockholms läns referensgrupp för barn, unga och närstående bjuder in till en kväll med panelsamtal och föredrag med fokus på barn och unga med funktionsnedsättning.

  • Paneldeltagarna kommer från ungdomsrörelsen, offentliga aktörer och enskilda verksamheter.
  • Ni representanter från medlemsföreningarna kommer kunna utbyta erfarenheter om att arbeta med barn och unga.
  • Det går bra att skicka in frågor till panelen på förhand, via anmälningsformuläret eller till Salina.

Varmt välkomna!

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen
Den 23 november, kl. 17.30 – 19.30
Anmäl dig senast den 17 november!

Skicka panelfrågor via anmälningsformulärets övrigt-ruta, eller till Salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!