Politikermöte med Centerpartiet

Presidiet och c-politiker står framför Funktionsrätt Stockholms läns logga

Funktionsrätt Stockholms län bjuder in samtliga partier i regionfullmäktige till möten nu under hösten. Den här gången var det Centerpartiets tur. Vi träffade Michaela Haga, ordförande i Trafiknämndens sjötrafikutskott, Märta Martin-Åkesson, ordförande i Regionstyrelsens miljö-och hållbarhetsberedning, Aida Hafezi, regionrådssekreterare, från Centerpartiet. Kristina Törnblom och Lennart Håwestam från styrelsen hälsade välkommen. 

På frågan om hur samarbetet har gått med övriga partier vid makten i regionen så tyckte Michaela Haga att det fungerat bra. Hon tog upp det besvärliga läge som Sverige befinner sig i rent ekonomiskt, med hög inflation och ökade kostnader. Stora besparingar väntar både inom sjukvården och inom trafiken. Det finns inget riskkapital att ta av. Detta gör att taxor måste höjas och även skatten. Detta för att slippa säga upp mycket personal inom vården och trafiken. 

Michaela Haga pratade om specificerade besparingar såsom konsultväxling inom trafiken och minskade kostnader för hyrpersonal inom sjukvården. Centern kommer att göra en översyn av vårdval och ersättningsmodellen. Centern är positiva till vårdval, men vill bara ha kvar de som fungerar bra. Deras viktigaste fråga är stärkt primärvård och God och nära vård. Centern vill att Primärvårdsnämnden ska ha en egen budget. 

Lennart Håwestam tog upp att digitalisering berör hela regionen och att det därför behövs ett nytt samverkansråd för digitaliseringsfrågor. Michaela Haga lovade att ta med sig frågan och återkomma. Funktionsrättskonsekvensbeskrivning (FKB) kommer att implementeras från och med 2024 vid större relevanta beslut. Kristina Törnblom anser att det ska införas vid alla beslut.

När det gäller kollektivtrafiken ska Älvsjö station få extra personalresurser. Totalt blir det 75 miljoner extra till pendeltågen. Michaela Haga uppmanar alla att anmäla förseningar och alla avvikelser till kundtjänst. Kundtjänst har fått in få anmälningar.  Michaela Haga anser att färdtjänsten börjar fungera bättre. Det råder fortfarande förarbrist, men det går åt rätt håll. 

Centern lovar att se över hur bilfärjetrafiken kan fungera bättre med turtäthet i glesbygd. I nuläget tar rullstolstaxi och taxibolagen inte gärna körningar till öar där det dröjer länge innan färjan går tillbaka till fastlandet. 

När det gäller kulturen jobbar Centern för att åtgärda otillgängligheten för skådespelare som jobbar i gamla lokaler. Kristina Törnblom vill att funktionsnedsatta ska få bättre möjligheter att utöva kultur. Då måste förutsättningarna ändras så att alla kan få möjlighet att bidra med kulturalster. En kartläggning kommer att göras när det gäller idrottsförbunden. 

Centern ställer sig positiv till fortsatta möten och att bolla olika problemställningar med Funktionsrätt Stockholms län. 

Alla politikermöten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!