Fotografi av inredningen från en spårvagn. Det finns gulmarkerade ledstänger och handtag samt en display som visar ett stationsnamn.

Tyck till om Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tagit fram en långsiktig plan för utvecklingen av kollektivtrafiken mellan åren 2030 – 2050. Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till ett remissmöte för att diskutera kollektivtrafikplanen 2050 utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka framtidens kollektivtrafik!

Fortsätt läsa ”Tyck till om Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050”
Flera illustrerade personer i olika färger.

Nyfiken på att bli utbildare?

Representanter från Funktionsrätt Stockholms län har genomfört många insiktsutbildningar på uppdrag av Region Stockholms förvaltningar. Nu behöver vi bli flera som utbildar! Temakvällen ”Nyfiken på att bli utbildare” vänder sig till dig som tycker om att prata inför publik, brinner för intressepolitiska frågor och vill vara med och skapa ett samhälle där alla kan delta! Syftet med insiktsutbildningar är att deltagarna från regionens förvaltningar ska ges kunskap och möjlighet att förstå hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Fortsätt läsa ”Nyfiken på att bli utbildare?”
sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Häng med på FKB – save the dates!

Vårt temaår med funktionsrättkonsekvensbeskrivning fortsätter i höst. Vi rivstartar med två föreläsningar som handlar om hur en kan lyckas med förändringsarbete och i oktober håller vi en sista genomgång av FKB-verktyget. Den tredje december öppnar vi återigen ”Vakna med FKB”-studion och bjuder in gäster till ett spännande frukostmöte. Notera datumen redan nu, inbjudningarna kommer senare.

Fortsätt läsa ”Häng med på FKB – save the dates!”
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

FKB – vad är det?

Under 2021 skapar Funktionsrätt Stockholms län ett verktyg för att förebygga diskriminering och säkerställa funktionsrättigheter. Verktyget heter Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det ska hjälpa beslutsfattare i Region Stockholm att tänka efter före. Vill du lära dig mer om hur du kan använda FKB i det intressepolitiska arbetet i din organisation? Välkommen till vårt digitala seminarium om FKB med funktionsrättsorganisationer på länsnivå.

Fortsätt läsa ”FKB – vad är det?”