Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 2023

Vi uppdaterar med nya minnesanteckningar så snart vi får dem. Det går olika snabbt för olika samverkansråd. Vid frågor om de ämnen som tagits upp av oss på mötena / i minnesanteckningarna kontakta respektive handläggare. Det är inte Funktionsrätt Stockholms län som skriver minnesanteckningarna, så vid frågor om själva dokumenten, kontakta relevant förvaltning.

Arkiv: Äldre minnesanteckningar (MA).

Minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR)

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Kulturförvaltningen
Trafikverket


Regionstyrelsen

MA SR RSpol 2023-03-10
MA SR RSpol 2023-06-02

Till sidans topp

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Till sidans topp

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2023-02-09
MA SR HSF 2023-03-30
MA SR HSF 2023-05-25_med bilagor

Till sidans topp

Hjälpmedelsgruppen

Inga ännu.

Till sidans topp

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2023-03-07

Till sidans topp

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2023-06-01
2023-06-01 Bilaga om informationsutlämning, GDPR inom färdtjänst
2023-06-01 Bilaga om Rampservice

Till sidans topp

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Till sidans topp

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA RGR Tgh 2023-02-23
MA RGR Tgh 2023-05-25

Till sidans topp

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

FUT 2023-02-15
FUT 2023-05-02
FUT 2023-06-12

Till sidans topp

Locum AB

Inga ännu.

Till sidans topp

Kulturförvaltningen

KUF 2023-02-22
KUF 2023-05-10

Till sidans topp

Trafikverket

TV 2023-03-02
TV 2023-06-08

Till sidans topp