Minnesanteckningar 2017

Här hittar Du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Trafik
Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsen politiken och LOCUM lägger själv upp minnesanteckningar, länkarna öppnas i ett nytt fönster.
Landstingsstyrelsen politiken
LOCUM – Landstingets fastighetsbolag

Landstingsstyrelsens förvaltning

MA SR LS 2017-08-28
MA SR LS 2017-09-15 (landstingsdir.)
MA SR LS 2017-11-21
2017-11-21_Annette Alkebo presentation
2017-11-21_Stefan Schildt presentation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2017-01-19
MA SR HSF 2017-02-16
MA SR HSF 2017-03-16
MA SR HSF 2017-04-27
MA SR HSF 2017-05-11
MA SR HSF 2017-06-12
MA SR HSF 2017-09-14
MA SR HSF 2017-10-12

SLSO

MA SR SLSO 2017-02-23
MA SR SLSO 2017-05-10 1
MA SR SLSO 2017-09-21
MA SR SLSO 2017-11-15

Trafik

MA SR TF 2017-01-13
MA SR TA 2017-01-16
MA Rgr Land och Sjö 2017-02-02
MA SR TV 2017-02-08
MA SR TF 2017-02-09
MA Rgr Land och Sjö 2017-03-02
MA SR TF 2017-03-08
MA Rgr Färdtjänst 2017-03-14
MA Rgr Land och sjö 2017-05-11
MA SR TV 2017-05-17
MA Resurgrupp färdtjänst 2017-05-24
MA Rgr FUT 2017-06-02
MA SR TF 2017-06-08
MA Rgr Färdjänst 2017-06-13
MA Rgr Färdtjänst 2017-06-16
MA SR TF 2017-09-14
Planeringsstudie färdtjänstavtal 2017-09-14
MA Rgr Land och Sjö 2017-09-21
MA Resursgrupp Färdtjänst 2017-09-28
MA SR TV 2017-10-04
MA Rgr Land och Sjö 2017-11-08
MA SR TA 2017-11-13
MA Rgr Land och sjö 2017-11-30
MA SR TRF 2017-12-14
MA RgR Färdtjänst 2017-12-07

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2017-03-14
MA SR KUF 2017-05-23
2017-05-23 Policy för delaktighet presentation – Kulturförvaltningen
MA SR KUF 2017-09-27
Bilder_FSKF
MA SR KUF 2017-12-07