Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 2023

Vi uppdaterar med nya minnesanteckningar så snart vi får dem. Det går olika snabbt för olika samverkansråd. Vid frågor om de ämnen som tagits upp av oss på mötena / i minnesanteckningarna kontakta respektive handläggare. Det är inte Funktionsrätt Stockholms län som skriver minnesanteckningarna, så vid frågor om själva dokumenten, kontakta relevant förvaltning.

Arkiv: Äldre minnesanteckningar (MA).

Minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR)

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Kulturförvaltningen
Digitalisering
Trafikverket


Regionstyrelsen

Inga ännu.

Till sidans topp

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Till sidans topp

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Inga ännu.

Till sidans topp

Hjälpmedelsgruppen

Inga ännu.

Till sidans topp

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Inga ännu.

Till sidans topp

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Inga ännu.

Till sidans topp

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Till sidans topp

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

Inga ännu.

Till sidans topp

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Till sidans topp

Locum AB

Inga ännu.

Till sidans topp

Kulturförvaltningen

Inga ännu.

Till sidans topp

Digitalisering

Inga ännu.

Till sidans topp

Trafikverket

Inga ännu.

Till sidans topp