Minnesanteckningar 2022

Arkiv: Äldre minnesanteckningar (MA).

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag


Regionstyrelsen

Inga ännu.

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Inga ännu.

Hjälpmedelsgruppen

Inga ännu.

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Inga ännu.

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Inga ännu.

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

Inga ännu.

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Inga ännu.

Kulturförvaltningen

Inga ännu.

Trafikverket

Inga ännu.