Minnesanteckningar – Arkiv

Här hittar du tidigare minnesanteckningar från de olika samverkansråden.

Årets minnesanteckningar

Minnesanteckningar 2022
Minnesanteckningar 2021
Minnesanteckningar 2020
Minnesanteckningar 2019
Minnesanteckningar 2018
Minnesanteckningar 2017


Minnesanteckningar 2022

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Digitalisering
Trafikverket

Regionstyrelsen

MA SR RS 2022-01-14
MA SR RS 2022-01-14 presentation
MA SR RS 2022-02-18
MA SR RS 2022-02-18 presentation
MA SR RS 2022-03-18
MA SR RS 2022-04-22
MA SR RS 2022-10-14
MA SR RS 2022-11-25

Regionstyrelsens förvaltning

Samverkan pausades av Region Stockholm och inga möten skedde under 2022.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2022-01-20
MA SR HSF 2022-01-20 presentation
MA SR HSF 2022-03-17
MA SR HSF 2022-03-17 god och nära vård
MA SR HSF 2022-03-17 ekonomi
MA SR HSF 2022-06-02
MA SR HSF 2022-06-02 Bilaga 1 frågor
MA SR HSF 2022-06-02 Bilaga 2 hjälpmedel
MA SR HSF 2022-06-02 Presentation 1 psykiatri
MA SR HSF 2022-06-02 Presentation 2 upphandling
MA SR HSF 2022-09-15
MA SR HSF 2022-10-27
MA SR HSF 2022-11-24

Hjälpmedelsgruppen

MA SR rgr hjälpmedel 2022-11-22

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2022-02-08
MA SR SLSO 2022-05-10
MA SR SLSO 2022-11-08

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2022-02-10
MA SR TF 2022-02-10 Bilaga punkt 3
MA SR TF 2022-02-10 Bilaga punkt 4
MA SR TF 2022-06-15

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Rgr Land och sjö 2022-02-03
MA Rgr Land och sjö 2022-06-09
MA Rgr Land och sjö 2022-09-07

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga möten under 2022.

Locum AB

MA SR L 2022-02-15
MA SR Locum 2022-05-09
MA SR Locum 2022-09-06

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2022-02-16
MA SR KUF 2022-05-12
MA SR KUF 2022-10-26

Digitalisering

MA SR Digitalisering 2022-01-20

Trafikverket

Inga möten under 2022.

Till sidans topp


Minnesanteckningar 2021

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2021-02-12
MA SR RS 2021-03-12
MA SR RS 2021-04-09
MA SR RS 2021-09-10
MA SR RS 2021-10-08
MA SR RS 2021-11-19

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2021-01-18
MA SR HSF 2021-03-15
MA SR HSF 2021-05-31
MA SR HSF 2021-09-13
MA SR HSF 2021-10-25
MA SR HSF 2021-11-22

Hjälpmedelsgruppen

MA SR Hjm 2021-04-29

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2021-03-02
MA SR SLSO 2021-05-11

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2021-02-11
MA SR TF 2021-02-11 presentation
MA SR TF 2021-04-15
MA SR TF 2021-12-09
MA SR TF 2021-12-09 bilaga

Resursgrupp Färdtjänst

Inga ännu.

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

2021-02-04 MA Rgr LoS
MA Rgr Land och sjö 2021-03-06
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-03-06 Båt
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-03-06 Gullmarsplan
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-03-06 Kundtjänst
MA Rgr Land och sjö 2021-04-26
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-04-26 Slussen
Bilaga Rgr Land och sjö 2021-04-26 Sundbyberg

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MA SR FUT 2021-02-09

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Inga ännu.

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2021-03-12

Trafikverket

MA Tv 2021-06-10
Bilaga MA Tv 2021-06-10

Till sidans topp


Minnesanteckningar 2020

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar.

Regionstyrelsen

MA SR RS 2020-01-31
MA SR RS 2020-03-06
MA SR RS 2020-05-29
MA SR RS 2020-09-04
MA SR RS 2020-12-04

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2020-01-23
MA SR HSF 2020-09-10
MA SR HSF 2020-09-10
MA SR HSF 2020-11-09

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2020-02-19
MA SR SLSO 2020-05-07
MA SR SLSO 2020-11-17

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2020-02-13
MA SR TF 2020-09-10

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2020-03-10

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Land och Sjö 2020-12-02

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MA SR TRF 2020-01-31

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2020-03-06
MA SR KUF 2020-05-06
MA SR KUF 2020-08-28
MA SR KUF 2020-11-27

Trafikverket

MA Rgr Färdtjänst 2020-09-23

Till sidans topp


Minnesanteckningar 2019

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
RUFS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar.

Regionstyrelsen

MA SR RS 2019-02-08
MA SR RS 2019-03-22
MA SR RS 2019-05-17
MA SR RS 2019-06-13

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2019-01-24
MA SR HSF 2019-02-21
MA SR HSF 2019-03-28
MA SR HSF 2019-04-25
MA SR HSF 2019-05-23
MA SR HSF 2019-09-05

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2019-02-07
MA SR SLSO 2019-05-07
MA SR SLSO 2019-09-04
MA SR SLSO 2019-11-21

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2019-02-14
MA SR TF 2019-04-25
MA SR TF 2019-05-20
MA SR TF 2019-09-12
MA SR TF 2019-11-04

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2019-02-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-03-13
MA Rgr Färdtjänst 2019-04-11
MA Rgr Färdtjänst 2019-05-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-06-19

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Rgr Tillgänglighet 2019-05-09
MA Rgr Tillgänglighet 2019-09-26
MA Rgr Tillgänglighet 2019-11-28

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MA Rgr FUT 2019-02-28
MA Rgr FUT 2019-06-17

RUFS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MA RUFS 2019-06-17

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2019-02-20
MA SR KUF 2019-05-22
MA SR KUF 2019-09-18

Trafikverket

MA TRV 2019-04-26

Till sidans topp


Minnesanteckningar 2018

Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Trafikförvaltningen
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsen politiken och LOCUM lägger själv upp minnesanteckningar.

Landstingsstyrelsens förvaltning

MA SR LSF 2018-10-02
MA SR LSF 2018-11-22

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2018-01-18
MA SR HSF 2018-02-22
MA SR HSF 2018-03-22
MA SR HSF 2018-05-03
MA SR HSF 2018-06-07
MA SR HSF 2018-09-13
MA SR HSF 2018-10-18
MA SR HSF 2018-11-22

SLSO

MA SR SLSO 2018-02-14
MA SR SLSO 2018-05-30
MA SR SLSO 2018-09-13
MA SR SLSO 2018-11-14

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2018-02-15
MA SR TF 2018-03-26
MA SR TF 2018-11-15

Resursgrupp Färdtjänst

MA TF Färdtjänst Upphandling 1
MA TF Färdtjänst Upphandling 2
MA TF Färdtjänst Upphandling 3

Resursgrupp Tillgänglighet

MA Rgr Land och sjö 2018-02-01
MA TF Rgr Land och sjö 2018-03-08

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2018-02-21
MA SR KUF 2018-05-16
MA SR KUF 2018-09-26

Till sidans topp


Minnesanteckningar 2017

Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Trafikförvaltningen
Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsen politiken och LOCUM lägger själv upp minnesanteckningar.

Landstingsstyrelsens förvaltning

MA SR LS 2017-08-28
MA SR LS 2017-09-15 (landstingsdir.)
MA SR LS 2017-11-21
2017-11-21_Annette Alkebo presentation
2017-11-21_Stefan Schildt presentation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2017-01-19
MA SR HSF 2017-02-16
MA SR HSF 2017-03-16
MA SR HSF 2017-04-27
MA SR HSF 2017-05-11
MA SR HSF 2017-06-12
MA SR HSF 2017-09-14
MA SR HSF 2017-10-12

SLSO

MA SR SLSO 2017-02-23
MA SR SLSO 2017-05-10 1
MA SR SLSO 2017-09-21
MA SR SLSO 2017-11-15

Trafikförvaltningen

MA SR TF 2017-01-13
MA SR TA 2017-01-16
MA Rgr Land och Sjö 2017-02-02
MA SR TV 2017-02-08
MA SR TF 2017-02-09
MA Rgr Land och Sjö 2017-03-02
MA SR TF 2017-03-08
MA Rgr Färdtjänst 2017-03-14
MA Rgr Land och sjö 2017-05-11
MA SR TV 2017-05-17
MA Resurgrupp färdtjänst 2017-05-24
MA Rgr FUT 2017-06-02
MA SR TF 2017-06-08
MA Rgr Färdjänst 2017-06-13
MA Rgr Färdtjänst 2017-06-16
MA SR TF 2017-09-14
Planeringsstudie färdtjänstavtal 2017-09-14
MA Rgr Land och Sjö 2017-09-21
MA Resursgrupp Färdtjänst 2017-09-28
MA SR TV 2017-10-04
MA Rgr Land och Sjö 2017-11-08
MA SR TA 2017-11-13
MA Rgr Land och sjö 2017-11-30
MA SR TRF 2017-12-14
MA RgR Färdtjänst 2017-12-07

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2017-03-14
MA SR KUF 2017-05-23
2017-05-23 Policy för delaktighet presentation – Kulturförvaltningen
MA SR KUF 2017-09-27
Bilder_FSKF
MA SR KUF 2017-12-07

Till sidans topp