Minnesanteckningar – Arkiv

Minnesanteckningar 2020
Minnesanteckningar 2019
Minnesanteckningar 2018
Minnesanteckningar 2017
 

Minnesanteckningar 2020

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2020-01-31
MA SR RS 2020-03-06
MA SR RS 2020-05-29
MA SR RS 2020-09-04
MA SR RS 2020-12-04

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2020-01-23
MA SR HSF 2020-09-10
MA SR HSF 2020-09-10
MA SR HSF 2020-11-09

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2020-02-19
MA SR SLSO 2020-05-07
MA SR SLSO 2020-11-17

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2020-02-13
MA SR TF 2020-09-10

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2020-03-10

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Land och Sjö 2020-12-02

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Inga ännu.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MA SR TRF 2020-01-31

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2020-03-06
MA SR KUF 2020-05-06
MA SR KUF 2020-08-28
MA SR KUF 2020-11-27

Trafikverket

MA Rgr Färdtjänst 2020-09-23

Minnesanteckningar 2019

Här hittar du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
RUFS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Trafikverket

Locum lägger själv upp minnesanteckningar, länken öppnas i ett nytt fönster.
Locum – Landstingets fastighetsbolag

Regionstyrelsen

MA SR RS 2019-02-08
MA SR RS 2019-03-22
MA SR RS 2019-05-17
MA SR RS 2019-06-13

Regionstyrelsens förvaltning

Inga ännu.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2019-01-24
MA SR HSF 2019-02-21
MA SR HSF 2019-03-28
MA SR HSF 2019-04-25
MA SR HSF 2019-05-23
MA SR HSF 2019-09-05

SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

MA SR SLSO 2019-02-07
MA SR SLSO 2019-05-07
MA SR SLSO 2019-09-04
MA SR SLSO 2019-11-21

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

MA SR TF 2019-02-14
MA SR TF 2019-04-25
MA SR TF 2019-05-20
MA SR TF 2019-09-12
MA SR TF 2019-11-04

Resursgrupp Färdtjänst

MA Rgr Färdtjänst 2019-02-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-03-13
MA Rgr Färdtjänst 2019-04-11
MA Rgr Färdtjänst 2019-05-07
MA Rgr Färdtjänst 2019-06-19

Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)

MA Rgr Tillgänglighet 2019-05-09
MA Rgr Tillgänglighet 2019-09-26
MA Rgr Tillgänglighet 2019-11-28

FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

MA Rgr FUT 2019-02-28
MA Rgr FUT 2019-06-17

RUFS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MA RUFS 2019-06-17

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2019-02-20
MA SR KUF 2019-05-22
MA SR KUF 2019-09-18

Trafikverket

MA TRV 2019-04-26

Minnesanteckningar 2017

Här hittar Du minnesanteckningar (MA) från samverkansråden (SR):
Landstingsstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO
Trafik
Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsen politiken och LOCUM lägger själv upp minnesanteckningar, länkarna öppnas i ett nytt fönster.
Landstingsstyrelsen politiken
LOCUM – Landstingets fastighetsbolag

Landstingsstyrelsens förvaltning

MA SR LS 2017-08-28
MA SR LS 2017-09-15 (landstingsdir.)
MA SR LS 2017-11-21
2017-11-21_Annette Alkebo presentation
2017-11-21_Stefan Schildt presentation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

MA SR HSF 2017-01-19
MA SR HSF 2017-02-16
MA SR HSF 2017-03-16
MA SR HSF 2017-04-27
MA SR HSF 2017-05-11
MA SR HSF 2017-06-12
MA SR HSF 2017-09-14
MA SR HSF 2017-10-12

SLSO

MA SR SLSO 2017-02-23
MA SR SLSO 2017-05-10 1
MA SR SLSO 2017-09-21
MA SR SLSO 2017-11-15

Trafik

MA SR TF 2017-01-13
MA SR TA 2017-01-16
MA Rgr Land och Sjö 2017-02-02
MA SR TV 2017-02-08
MA SR TF 2017-02-09
MA Rgr Land och Sjö 2017-03-02
MA SR TF 2017-03-08
MA Rgr Färdtjänst 2017-03-14
MA Rgr Land och sjö 2017-05-11
MA SR TV 2017-05-17
MA Resurgrupp färdtjänst 2017-05-24
MA Rgr FUT 2017-06-02
MA SR TF 2017-06-08
MA Rgr Färdjänst 2017-06-13
MA Rgr Färdtjänst 2017-06-16
MA SR TF 2017-09-14
Planeringsstudie färdtjänstavtal 2017-09-14
MA Rgr Land och Sjö 2017-09-21
MA Resursgrupp Färdtjänst 2017-09-28
MA SR TV 2017-10-04
MA Rgr Land och Sjö 2017-11-08
MA SR TA 2017-11-13
MA Rgr Land och sjö 2017-11-30
MA SR TRF 2017-12-14
MA RgR Färdtjänst 2017-12-07

Kulturförvaltningen

MA SR KUF 2017-03-14
MA SR KUF 2017-05-23
2017-05-23 Policy för delaktighet presentation – Kulturförvaltningen
MA SR KUF 2017-09-27
Bilder_FSKF
MA SR KUF 2017-12-07