Bilbrist inom Färdtjänsten

FärdtjänstenUnder hösten har färdtjänsten drabbats av brist på taxibilar och förseningar i trafiken. Det har skapat stora problem för våra medlemmar. HSO har samverkat intensivt i de här frågorna 2016 och arbetet fortsätter även 2017.

Färdtjänsten har, i samarbete med leverantörerna Sverigetaxi och Taxi Kurir, tagit fram en mängd åtgärder som ska bidra till en förstärkt trafik inom färdtjänsten. Målet med åtgärderna är en tydlig förbättring i trafiken för den som reser med färdtjänsten.

Det Trafikförvaltningen jobbar med just nu är

  • att se till att det finns fler taxibilar för färdtjänst,
  • fler trafikledare och resurser för att hantera förseningar,
  • att skapa tekniska lösningar till leverantörerna för att förbättra effektiviteten och planeringen av trafiken,
  • att vid förseningar ska taxibolagen  kunna samverka bättre för att hitta en taxibil och lösa situationen,
  • att färdtjänsten ökar resurserna till resegarantin för att hjälpa de resenärer som drabbats av förseningar. Det innebär att de som drabbas och beviljas ersättning kommer att få betalt för insänt taxikvitto mycket snabbare.

Trafikförvaltningen bedömer att dessa åtgärder ska få ordning på förseningarna. Problemen som uppstått skapar otrygghet för alla, men särskilt för HSO:s medlemmar, detta vill trafikförvaltningen nu få bort. Åtgärderna som taxibolagen nu genomför ska få positiva effekter för den som reser med färdtjänsten och Trafikförvaltningens färdtjänstverksamhet följer utvecklingen noga.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!