Avgiftshöjning för färdtjänstresor

Den 9 januari ändrades avgiften för färdtjänstresor och från den 1 februari höjs högkostnadsskyddet. Det sker i samband med att priset på SL:s 30-dagarsbiljett höjs till 830 kronor per månad, eller 550 kronor för den som reser till reducerat pris. Det är landstingsfullmäktige som har beslutat att högkostnadsskyddet för färdtjänst ska vara detsamma som för 30-dagarsbiljetterna i SL-trafiken.

Avgifter:
Färdtjänstresor (en resa = 3 mil): 74 kronor
Lägst avgift – bil på gatan: 53 kronor

Högkostnadsskydd från 1 februari:
Från 1 februari höjs högkostnadsskyddet till 550 kronor för de som betalar reducerat pris eller 830 kronor för de som betalar helt pris. Högkostnadsskyddet för att ta med en medresenär är samma som för resorna, 830 kronor eller 550 kronor.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!