Ordförandebrev mars 2017

Lila krokusAtt vara ordförande i HSO i Stockholms län innebär att man bör och skall representera alla föreningar i familjen. Det är en grannlaga och utmanande uppgift. Det förutsätter att alla föreningar aktivt deltar i och bevakar frågor och verksamheter i landstingets alla delar. Det betyder också att vissa frågor kan vara av stor betydelse för många – men inte alla – föreningar. Då måste vi ändå agera för att kunna utföra ett påverkansarbete.

Ibland kan det innebära att ett samarbete med organisationer även utanför HSO, exempelvis SRF och DHR. Tillsammans blir vi ännu starkare och kan påverka beslutsfattare och utförare i landstinget.

Ett exempel på detta är IT-utvecklingen inom landstinget. 1177 Vårdguiden är en förvaltning under HSF. Strategisk IT och E-Hälsa ligger under landstingsstyrelsens förvaltning. Vi arbetar för att vara delaktiga redan tidigt på planeringsstadiet. Vi kommer även vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av dessa tjänster. För detta behöver alla föreningar bidra med sina kunskaper och tjänster.

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att vi alla hjälps åt. Det finns så många fler områden som är viktiga för oss. Följ gärna arbetet via hemsidan, hör av dig till oss i styrelsen och delta gärna i våra seminarier – ett antal intressanta väntar under våren.

Väl mött!

Annika Hässler

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!