Utökade öppettider på färdtjänstens kundservice

Den 2 maj utökas öppettiderna på färdtjänstens kundservice. De nya öppettiderna blir vardagar 07:00-20:00 istället för 07:00-17:00. Information kommer att läggas ut både på hemsidan och på fakturorna. Läs mer på http://fardtjansten.sll.se/

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!