Ordförandebrev oktober 2017

2017-10-04_hosit
Annika Hässler och Daniel Forslund på årets HoSIT-konferens.

Hösten är här och det intressepolitiska arbetet är i full gång.  Processen med att rekrytera ny verksamhetschef är nu i sitt slutskede. Vi har haft ett 40-tal mycket kompetenta sökande och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med en ny verksamhetschef.

Vi har redan haft ett antal seminarier, där det välbesökta intressepolitiska seminariet väckte stort intresse. Den 26 oktober anordnar vi därför ett uppföljande seminarium om intressepolitik – hur kan vi arbeta intressepolitiskt och vad blir HSO Stockholms läns uppdrag? Det är viktigt att vi blir många som tycker till och har synpunkter på det fortsatta arbetet, särskilt inför nästa år, valåret 2018. Det är på uppdrag av våra föreningar som vi kan utforma verksamhetsplan och tillsammans påverka i gemensamma frågor. Verksamhetsplanen presenteras på Ordförandestämman 27 november.

Vid den Nationella Primärvårdskonferensen i slutet av september fick jag möjlighet att presentera HSO Stockholms län, men framför allt berätta om betydelsen av patientmedverkan i alla vårdprocesser, vid utveckling och implementering. Detta är ett stort steg mot att tillvarata den kunskap som finns inom funktionshinderrörelsen och öka samarbetet med patientföreningar i hela landet. Ett viktigt och inspirerande uppdrag.

Vårt deltagande i den nationella HoSIT-konferensen inbjöd också till många diskussioner med beslutsfattare på olika nivåer. Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund deltog och inbjöd till fortsatt samarbete kring digitalisering i landstinget. Vi har fört en ojämn kamp tillsammans med DHR och SRF för att bli delaktiga i de olika processerna inom E-hälsa, 1177 och journal via nätet bland annat.

I övrigt fortsätter vi bland annat arbetet med den bekymmersamma färdtjänstsituationen och ska uppvakta trafiklandstingsrådet även i denna fråga. På Patientsäkerhetskonferensen 22 samt 23 november deltar HSO med en presentation. Alla våra samverkansråd och arbetsgrupper arbetar vidare med sina uppdrag.

Detta var lite kort om vad som är på gång hos oss, följ gärna arbetet vidare via hemsidan!

Med hopp om fortsatt gott samarbete!
Annika Hässler, Ordförande, HSO Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!