Keolis om rampservice

Med anledning av de resenärsynpunkter som kommer in gällande bussförarens bristande åtagande vid ramphantering, så har Keolis nu producerat en utbildningsfilm i enbart ramphantering. Filmen kan ses på:  https://www.youtube.com/watch?v=v9-R8XREf60

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!