Projekt Getingmidjan

Järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra kallas för Getingmidjan. Den utgörs av två spår och är idag en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. Då järnvägsanläggningen på sträckan till stora delar byggdes på 1950-talet behöver sträckan upprustas.

Trafikverket började med förberedande arbeten 2015 och de pågår fortfarande. De stora arbetena startas under 2017 och kommer att pågå till 2021. De förberedande arbetena består bl.a. av spårarbeten, kabeldragningar, ändringar i signalsystemet, förstärkning av broarnas grundläggning, byte av brobanor, samt reparation av betongkonstruktioner i tunnlarna.

Arbetet med Getingmidjan kommer att påverka tågtrafik, framkomlighet och andra projekt och verksamheter. Under åtta veckor somrarna 2018, 2019  och 2020 planerar Trafikverket att stänga av Getingmidjan helt, samt under en del andra tillfällen:

 • totalavstägningar: åtta veckor under somrarna,
 • enkelspårdrift: fyra veckor vid åttaveckorsavstägningarna,
 • totalavstägning: påskhelger,
 • totalavstägning: hösthelger.

Vidare konsekvenser för resenärer är att

 • tåg norrifrån vänder vid Stockholms central,
 • tåg söderifrån vänder vid Stockholm södra eller Flemingsbergs station,
 • fjärr- och regionaltågresenärer måste byta färdmedel.

För att underlätta för resenärerna under åttaveckorsavstägningarna kommer man att vidta följande åtgärder:

 • hänvisa resenärerna till pendeltågen,
 • kontinuerlig dialog med tågoperatörerna och berörda parter om t.ex. ledsagning, biljettutformning, lättförståeliga budskap och hissar,
 • tillfällig skyltning för Centralstationen och Stockholm City, Stockholms södra och Flemingsberg,
 • bemanning på stationerna,
 • informationsmaterial.

Mer information om Getingmidjan kan man hitta på Trafikverkets hemsida.

GetingmidjanS.png

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!