Ordförandebrev nov-dec 2017

christmas-decorations

Det är inte lätt att sammanfatta året som gått på några rader. Först och främst vill jag börja med att tacka alla som på ett inspirerande sätt har bidragit till vårt intressepolitiska engagemang! Tillsammans med Er och vår strävsamma kanslipersonal har vi, under det gångna året, framgångsrikt kunnat driva och få genomslag i många gemensamma frågor. Vi har deltagit i många samverkansråd och utvecklingsgrupper, lämnat synpunkter och deltagit i många pågående arbeten inom landstinget. Tyvärr har vi dock ännu ej sett att landstinget anställer en övergripande tillgänglighetsstrateg. Vi fortsätter att jobba för att detta äntligen ska bli verklighet!

På den välbesökta ordförandestämman i november beslutades bland annat att arbetsmarknadsgruppen ska fortsätta jobba med arbetsmarknadsfrågor. Utbildningsgruppen fick också fortsatt mandat, och verksamhetsplan och rambudget fastlades. I samband med ordförandestämman lanserades vår nya hemsida, som förhoppningsvis underlättar för Er att följa vårt arbete.

Men det finns ett orosmoln som vilar över våra föreningar och det gäller det intressepolitiska landstingsbidraget. Det totala bidraget har inte skrivits upp på flera år, vilket, i kombination med att allt fler föreningar söker bidrag, gör att konkurrensen har ökat. Detta är en olycklig utveckling som drabbar flera av våra föreningar, som har fått minskade anslag. Under hösten arrangerade HSO två seminarier på temat “Vad är intressepolitik?”. I samband med dessa har vi diskuterat utvecklingsmöjligheter kring det intressepolitiska arbetet. Tillsammans ska vi kämpa för en bättre lösning!

#MeToo-skuggan har fallit tungt även över Funktionsrätt Sverige. På ordförandestämman beslutades att HSO Stockholms län ska göra ett uttalande kring den förtroendekris som drabbat Funktionsrätt Sverige. Det inträffade är helt oacceptabelt för en representant, en ordförande, i en organisation som ska företräda personer inom funktionshindersrörelsen. Vi vet att våra medlemmar är några av de allra mest utsatta grupperna i samhället. Men uppmärksamheten kring den tystnadskultur som råder kommer förhoppningsvis i slutändan att leda till en förbättring för alla.

Efter årsskiftet hälsar vi HSO:s nya verksamhetschef Sanna välkommen. Det är dessutom valår och vi ser fram emot ett nytt, kreativt arbetsår!

Slutligen önskar jag Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Annika Hässler

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!