Ordförandestämman 27 november

2017-11-27_Marie-Lundberg
Marie Lundberg, Huvudvärksföreningen Stockholm

Årets sista ordförandestämma hölls den 27 november och inleddes av HSO Stockholms läns ordförande Annika Hässler, som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter det lämnades ordet över till ordföranden för Huvudvärksföreningen Stockholm, Marie Lundberg, som informerade om föreningens arbete. Föreningen har nyligen ändrat namn från Migränföreningen, för att inkludera flera sorters huvudvärksdiagnoser. Många är drabbade, men dålig kunskap inom primärvården har lett till att det ofta tar lång tid att få rätt diagnos. För att förändra detta har föreningen bland annat tagit fram ett koncept för Huvudvärksskola, för att sprida kunskapen.

Efter medlemsinformationen var det dags att diskutera ekonomi. Den första punkten var medlemsavgiften för 2018, där det efter omröstning beslutades att för första gången på flera år göra en avgiftshöjning. Den andra ekonomipunkten var att fastställa rambudgeten för nästa år, vilket också gjordes. Därefter följde en diskussion om Verksamhetsplanen, som hade fått ett ansiktslyft, för att bli mindre generell och lättare att följa upp. Det nya upplägget fick positiv respons från deltagarna, som även godkände verksamhetsplanens innehåll, med ett par tillägg.

2017-11-27_utbildningsgr.png
Gunilla Finnström, Berit Hagström och Annika Hässler representerade HSO:s utbildningsgrupp.

Sedan var det dags för Annika att ta tillbaka mikrofonen och informera stämman om den nya verksamhetschefen, Sanna Frost, som tillträder i januari. Tyvärr hade Sanna inte möjlighet att närvara, men vi kommer att få se mer av henne under nästa år! Annika bjöd sedan upp Berit Hagström, Hörselskadades distrikt, och Gunilla Finnström, Afasiföreningen, som var på plats för att tillsammans med Annika informera om arbetet inom HSO:s utbildningsgrupp, som de alla sitter med i. Stämman fick också en rapport från HSO:s arbetsmarknadsgrupp från dess samordnade Lennart Håwestam.

Den sista punkten på dagordningen tillkom efter att handlingarna redan hunnit gå ut, och handlade om hur HSO Stockholms län förhåller sig till situationen som uppkommit på Funktionsrätt Sverige, i samband med #metoo. HSO Stockholms län har inte rätt att vara med och besluta om hur Funktionsrätt Sverige ska agera, det blir upp till deras medlemsföreningar. Däremot har HSO på länsnivå yttranderätt, och stämman beslutade att vi ska skicka in en skrivelse till Funktionsrätt om att Lars Ohly bör avgå.

Funktionsrätt Sveriges pressmeddelanden: #metoo och ordförandefrågan.
Mer om #metoo på Wikipedia.

Uppdatering: HSO-uttalandet finns nu att läsa här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!