Kvartalstilldelning av färdtjänstresor

Eftersom kvartalstilldelningen i färdtjänsten inte har fungerat bra för en del av våra medlemmar har resursgruppen diskuterat vilka parametrar som gäller. Problemet har varit att trots att ansökan om t.ex. extra resor gällande förtroendeuppdrag ser likadan ut, så kan det variera när man får den extra tilldelningen. Här nedan kommer förklaringen på hur kvartalstilldelningen ska fungera.

Resenär A: utan extra tilldelning
Resenär B:
med extra tilldelning

Den 30 september har resenär A 2 resor kvar på resesaldot och resenär B har 100 resor på resesaldot. Den 1 oktober får båda 18 resor i grundtilldelning

Saldo A: 2 + 18 = 20
Saldo B: 100 + 18 = 118

Kvartalsresorna tilldelas då resesaldot understiger 12 resor för resenärer utan extra tilldelning av resor.

När A har gjort 9 resor (20-9=11) faller kvartalstilldelningen ut.

För att säkra upp att även resenärer med extra tilldelning av resor ska få sina kvartalsresor och systemet inte har kapacitet att skilja på om resenären har gjort privata- eller till exempel arbetsresor så går det till så här:

Systemet räknar av från de 18 resorna som tilldelades den 1 oktober de resor som beställs och när hon eller han har gjort 7 resor (18-7=11) så faller kvartalstilldelningen ut.

Det kan hända att parametrarna ser lite olika ut men i huvudsak fungerar det som ovan. Ibland kan kvartalstilldelningarna falla ut tidigare. Resenärer med extra tilldelningar får alltså alltid ut kvartalstilldelningarna så länge hon eller han gjort minst 7 resor under kvartalet. Resenären utan extra tilldelningar får endast ut kvartalstilldelningarna om deras resesaldo understiger 12 resor någon gång under kvartalet.

Gör resenären (A) få resor under ett kvartal och aldrig understiger 12 resor så ”förverkas” rätten till kvartalstilldelningen för det kvartalet. Har hon eller han däremot fått ut en kvartalstilldelning så går resorna att använda kommande kvartal så länge det är under samma kalenderår.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!