Uttalande från HSO i Stockholms läns ordförandestämma den 27 november 2017

Funktionsrätt Sverige är en organisation som arbetar för mänskliga fri- och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Under hösten 2017 har #Metoo-rörelsen fått stor uppmärksamhet både internationellt och i Sverige. Många har vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp. Forskning visar att personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. HSO i Stockholms län välkomnar #Metoo-rörelsen som bidrar till att tystnadskulturen bryts.

I samband med detta har Lars Ohly, ordförande för Funktionsrätt Sverige, själv medgett att han agerat otillbörligt mot en kvinna. Till följd av detta är Lars Ohly avstängd från Vänsterpartiet. HSO i Stockholms län anser att det är oacceptabelt att Funktionsrätt Sveriges högste förtroendevalde ens misstänks för olämpligt agerande, då det strider mot organisationens värdegrund. För att Funktionsrätt Sverige ska kunna företräda personer med funktionsnedsättning krävs att det finns ett förtroende från såväl allmänhet som medlemsorganisationer. Ett förtroende vi nu anser är hotat.

HSO i Stockholms läns högsta beslutande organ, ordförandestämman, uppmanar härmed Lars Ohly att självmant avgå. Alternativet är att Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund på extra kongressen väljer en ny ordförande.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!