Vilken försäkring gäller om något inträffar under färdtjänstresan?

Resursgruppen för färdtjänst har framfört önskan om en generell information om vilken försäkring som gäller och hur går man tillväga om en olycka skulle vara framme när man reser med färdtjänsten.

Det finns en Bilförsäkring som täcker förare och passagerare. Taxibolagen har därtill en övergripande ansvarsförsäkring i händelse av tvist. Fordon försäkras i enlighet med Trafikskadelagen (1975:1419) där det från ett fordons trafikförsäkring kan utgå trafikskadeersättning med anledning av en och samma händelse med högst 300 miljoner kronor, ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Vid tvist finns en Trafikskadenämnd där ärenden kan prövas. Frågan om resgods är mer komplicerad. För medfört gods så gäller i viss mån bedömning per fall från försäkringsbolag. Gods värde regleras av vägtransportlagen där främst vikt på gods är bedömningsgrunden. Inom färdtjänst gäller definitionen handbagage alltså gods av mindre värde. Här framkommer därför vikten av att man som medborgare har en hemförsäkring för skydd av egna värden. Exempelvis finns även försäkring via Hjälpmedelscentralen för elrullstolar. Vid skada kontaktas primärt kundservice som hänvisar till rätt kontakt på taxi som på avtalets uppdrag ska vara resenär behjälplig in till försäkringsbolag.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!