Var med och utveckla tjänsten Ungdomsmottagning på nätet!

Är du intresserad av digitala möjligheter och att utveckla tjänster som är tillgängliga? Inera har sedan årsskiftet tagit över 1177:s uppdrag och söker nu personer som kan vara med och testa och förbättra deras tekniska webbplattform för Vårdguiden. Testerna kommer att pågå med varierad intensitet, i första hand gäller det intervju och användartester. De testpersoner som söks för testning i detta skede är personer med hörselnedsättning, motoriska nedsättningar/rörelsehinder, dyslexi och kognitiva nedsättningar.

Rekrytering kommer att ske fortlöpande, vid intresse hör av dig till Britt-Marie Olsson på HSO:s kansli: britt-marie.olsson@funktionsrattstockholmslan.se. Arvode utbetalas enligt samverkansmodellen.