Information om färdtjänstupphandling

På det senaste samverkansrådet informerade Trafikförvaltningen om att planeringsstudien för färdtjänst är nu godkänd och att man börjar med upphandling gällande färdtjänsttaxi. Från Trafikförvaltningen har man utsett två upphandlingsledare och från varje organisation har man utsett två till tre personer som ska vara med i gruppen.

Arbetet med upphandlingen kommer att påbörjas nu i februari, där HSO tillsammans med SRF och DHR kommer att bestämma hur vi vill arbeta och vilka områden inom färdtjänsttaxi som är viktiga för oss. Kontinuerlig information gällande färdtjänstupphandlingen kommer att läggas upp på hemsidan, så håll utkik!