Förfrågan: synpunkter på ”dörröppnare”

Dörröppnarknapp med frågetecken på, intill en öppen dörr

Uppdatering: Detta har nu överlämnats till Locum. Tack till alla som har svarat!

HSO:s samverkansråd med Locum har fått i uppdrag att lämna synpunkter på hur informationen på ”dörröppnare” framställs bäst på länets sjukhus. Nedan finns tre förslag på skyltar och vi önskar nu synpunkter på dessa, för vidarebefordran till Locum. Locums 3 förslag på textlayouter