Förfrågan: synpunkter på “dörröppnare”

Dörröppnarknapp med frågetecken på, intill en öppen dörr

Uppdatering: Detta har nu överlämnats till Locum. Tack till alla som har svarat!

HSO:s samverkansråd med Locum har fått i uppdrag att lämna synpunkter på hur informationen på “dörröppnare” framställs bäst på länets sjukhus. Nedan finns tre förslag på skyltar och vi önskar nu synpunkter på dessa, för vidarebefordran till Locum. Locums 3 förslag på textlayouter

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!