Sommarjobb i staden!

Idag startar ansökningsperioden för alla mellan 16 och 19 år som vill söka sommarjobb i Stockholms stad! Ungdomar med funktionsnedsättning kan ansöka om förtur. För att få söka måste du bo i Stockholms kommun.

Läs mer på kommunens hemsida www.stockholm.se/Arbete/Sommarjobb-for-unga eller anmäl dig direkt: tjanster.stockholm.se/feriejobbansokan/

Ansökningsperioden för sommarjobb inom landstinget börjar först nästa vecka, den 23 februari. Dit kan ungdomar som bor i Stockholms landsting söka, och även här är ungdomar med funktionsnedsättning en prioriterad grupp. Läs mer på deras hemsida: www.sll.se/sommarjobb

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!