Arbetsmarknadsseminarium om sommarjobb

Dilani Sätterström Brante med kvällens seminariedeltagare
Dilani Sätterström Brante med kvällens seminariedeltagare.

Torsdagen den 8 februari anordnade HSO Stockholms län ett arbetsmarknadsseminarium med fokus på sommarjobb 2018.  Seminariet var öppet för alla intresserade och ca tjugo personer fanns på plats tillsammans med representanter från HSO:s styrelse och kansli. Kvällens första föreläsare var HSO:s handläggare Dilani Sätterström Brante, som informerade om Stockholms läns landstings sommarjobb, där personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. Stockholms läns landsting har personalstrateger som arbetar med sommarjobbsfrågan, men de hade tyvärr inte möjlighet att närvara vid seminariet. De frågor som kom upp under kvällen kommer av den anledningen vidarebefordras till Landstingets avdelning för strategisk kompetensförsörjning som arbetar med sommarjobbsfrågan. Mer information om Stockholms läns landstings sommarjobb finns på sidan www.sll.se/sommarjobb.

Jennie Oukbir
Jennie Oukbir

Kvällens andra föreläsare var Jennie Oukbir från Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning. Staden erbjuder sommarjobb liknande de som landstinget erbjuder, men här ansöker ungdomar med funktionsnedsättning tillsammans med andra prioriterade grupper i samhället, till exempel socialt utsatta och nyanlända. Jennie informerade bland annat om vilka platser i staden som tar emot sommarjobbare och vilka tidsperioder som är aktuella. Mer information om Stockholms stads sommarjobb finns på sidan www.stockholm.se/feriejobb.

Lars Ahlenius
Lars Ahlenius

Kvällens tredje föreläsare var Lars Ahlenius från Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning. Utöver sommarjobb erbjuder staden en rad möjligheter och arbetsmarknadsinsatser för personer i behov av stöd på arbetsmarknaden och Lars informerade om dessa. Den som är i yrkesverksam ålder och inte kan arbeta på grund av funktionsnedsättning kan få hjälp via staden med att hitta en sysselsättning som är anpassad till personliga förutsättningar. Mer information om Stockholms stads arbetsmarknadsinsatser finns på sidan www.stockholm.se/Arbete/Arbete-och-sysselsattning-for-personer-med-funktionsnedsattning/.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!