Funktionsrätt Sveriges länskonferens

Annika och Inge-Britt
Annika och Inge-Britt!

I förra veckan var det dags för Funktionsrätts Sveriges länskonferens, där HSO Stockholms län representerades av HSO:s ordförande Annika Hässler och 1:e vice ordförande Inge-Britt Lundin.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!