Tillsammans för barn och ungdomar!

Färgglad skallra

HSO:s referensgrupp för barn, unga och deras närstående har, genom sitt arbete, kunnat konstatera att många av HSO:s medlemsföreningar arbetar med liknande barn- och ungdomsfrågor. Vi vill därför bjuda in till en nätverkskväll där föreningarna tillsammans kan träffas och utbyta erfarenheter, skapa kontakter och diskutera intressepolitik. En mötesplats för att få inspiration, utveckla idéer och utvecklingsområden och vem vet, kanske hitta samarbete över föreningsgränserna?!

Tips: förbered gärna tre frågor/områden/ämnen som er föreningen arbetar med och som ni vill diskutera tillsammans med övriga deltagare. Max fem anmälningar per förening.

Bakgrund: Referensgruppen för barn, unga och deras närstående bildades efter en motion på HSO:s årsmöte 2016 med uppdraget att ta fram gemensamma frågor till HSO:s styrelse. Just nu arbetar vi med barn och ungas rättigheter samt övergången från barn- till vuxensjukvården.

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Torsdagen den 12 april, kl. 17.30 – 19.30

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!