Extra årsmöte och ordinarie ordförandestämma

Annika Hässler med mikrofon i ena handen och ordförandeklubba i den andra
Annika Hässler satt ordförande under kvällens båda möten.

På måndagskvällen den 12 mars fylldes HSO:s samlingslokaler “ÅttiotvåAn” av medlemsföreningarnas ordföranden och utvalda representanter, för att diskutera vårens viktiga frågor! Även vår nya verksamhetschef Sanna Frost var på plats för att presentera sig och träffa alla.

Först ut var frågan om namnbyte, som var anledningen till det extrainsatta årsmötet. Två årsmöten måste godkänna namnbytet för att det ska vara gjort enligt stadgarna, och på detta första årsmöte 2018 så var alla eniga om att HSO Stockholms län ska byta namn till Funktionsrätt Stockholms län.

Fullt med folk i möteslokalen

Efter att årsmötet hade avklarat namnfrågan, så var det dags för ordinarie ordförandestämma. Den stora diskussionsfrågan handlade om hur valplattformen för valåret 2018 ska se ut. De övergripande punkterna som togs upp var demokrati och tillgänglighet i valprocessen, specialiserade vårdcentraler, transition, färdtjänst och kultur.

Ordinarie årsmöte hålls den 14 maj och då kommer bland annat namnfrågan att avgöras! Kallelsen har gått ut i dagarna och handlingarna kommer som vanligt två veckor innan mötet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!