Seminarium om Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Branka Majkic, Inge-Britt Lundin och Joakim Swahn
Branka Majkic, Inge-Britt Lundin och Joakim Swahn.

Den 5 mars inbjöd HSO till seminarium om Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). Joakim Swahn och Branka Majkic berättade om förvaltningen, vad som är på gång och hur de samverkar med intresseorganisationerna. FUT har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med ca 19 km nya spår och 11 nya stationer. Det kommer att ge en ökad tillgänglighet inom Stockholmsregionen. Stockholms läns landsting ansvarar för utbyggnaden, som är indelad i sex projekt: tunnelbanan till Nacka, Södermalm, söderort, Barkarby, Arenastaden och Högdalsdepån.

Byggstarten planeras 2018 för tunnelbanan till Barkarby, Arenastaden och utbyggnaden av Högdalsdepån. I årsskiftet 2018/2019 planeras byggstarten för tunnelbanan till Nacka, Södermalm och söderort. Byggtiden är cirka 6 år för tunnelbanan till Barkarby och Arenastaden, 5 år för depån, och 7–8 år för tunnelbanan till Nacka, Södermalm och söderort.

FUT samverkar med HSO dels i samverkansråd fyra gånger per år, där vi diskuterar mer övergripande frågor, dels genom resursgruppsmöten, där vi diskuterar detaljfrågor. Resursgruppen träffas vid behov. Den dialog som HSO hittills har haft med FUT har främst handlat om säkerhetskoncept och utrymning. Arbetet med FUT fortsätter även i år. Den kommande dialogen med HSO och FUT kommer att handla om plattformar, antal hissar och rulltrappor, stationsentréer och spärrlinjer, byggarbetarnas påverkan på omgivningen och hur resenärer kommer till och från stationerna.

Om du vill veta mer om FUT besöka gärna deras hemsida: www.nyatunnelbanan.sll.se.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!