Studiebesök på Nya Karolinska Solna

NKS-gruppen framför konstverket Stenbrott.
NKS-gruppen framför konstverket Stenbrott.

Den 5 april fick samverkansgruppen med Nya Karolinska Solnas verksamhetsinnehåll en rundvisning i de ännu inte driftsatta delarna av det nya sjukhuset. Representanter från HSO och DHR visades runt av projektledaren Lena Franzén, programkontorets chef Stanley Holsteiner och sekreteraren Malin Wåhlin.

Visningen började i den nuvarande huvudentrén på Eugeniavägen 23, därefter tog vi oss via kulvertarna under sjukhuset till den kommande huvudentrén. I kulvertarna fick vi se upp så att vi inte var i vägen för någon av de 29 AGV-robotarna som förser sjukhuset med material, mat och mediciner. Robotarna är namngivna av barn som varit inskrivna på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Under promenaden passerade bland annat robotarna Bert Bertil och Robby.

Den 23 april invigs den nya huvudentrén och i samband med det flyttar öppenvården in sin verksamhet på NKS. I maj är det delar av tema cancers tur att flytta in i de nya lokalerna. Stanley berättade att tanken med huvudentrén är att det ska vara som att besöka en ljus och luftig shoppinggalleria. Där kommer det finnas apotek, restaurang, kafé och kiosk. Huvudentrén kommer att ha öppet varje dag klockan 07.00 – 22.00. I huvudentrén finns en rad olika utsmyckningar. Ett av dem är konstverket Stenbrott som är skapat av konstnären Andreas Eriksson. Det är 11 meter högt och 6,5 meter brett och är det hittills största konstverket i offentlig miljö i Sverige.

Lena Ringstedt i en vilstol.
Lena Ringstedt testar en vilstol.

Just nu pågår det febril aktivitet på sjukhuset med att installera möbler, interiör och utrustning. När vi besökte huvudentrén höll hantverkare på att montera stora träsoffor i olika formationer. I huvudentrén finns Infoteket dit patienter kan vända sig för att få hjälp att söka information. I Vårdforums utrymme är tanken att det ska vara en mötesplats och även ha plats för mindre föreläsningar. På sjukhuset kommer det att finnas tre stycken laboratorier, varav ett är stationerat i huvudentrén. Lena berättade att dit är alla patienter, även dem som inte tillhör någon klinik på NKS, välkomna att lämna sina prover. Från och med år 2024 kommer det finnas en uppgång från tunnelbanans gula linje rakt in i sjukhusets huvudentré.

Rundvandringen fortsatte till konferensavdelningen, som ligger mellan huvudentrén och forskningsbyggnaden BioClinicum, i anslutning till det så kallade Akademiska stråket. Där finns konferensrum som är uppkallade efter svenska nobelpristagare. Bland annat Sune Bergströms aula som har 312 sittplatser, varav sex stycken är rullstolsplatser. Det är möjligt för privatpersoner, företag och organisationer att hyra konferensrummen.

Därefter fick vi besöka andaktsrummen, som ligger i anslutning till huvudentrén. Lokalerna är utformade utan fasta religiösa symboler. Svenska kyrkan är ansvarig för andaktsrummen, men det är elva trossamfund som samsas om ytorna. I anslutning till andaktsrummen finns det möjlighet för muslimer att tvätta sina fötter.

Vi tog sedan hissen upp till plan elva och fick titta på hur en kommande slutenvårdsavdelning är utformad. Alla patientrum på sjukhusets slutenvårdsavdelningar är enkelrum med egen toalett. Detta för att bland annat minska risken för smittspridning. HSO:s representant Lena Ringstedt fick testa en vilstol som går att justera i olika lägen och även köra kortare sträckor med. Kring ljusschakten på avdelningarna finns patientytor, till exempel matplats belägna. I varje ljusschakt finns konstverk och utsmyckningar.

Sammanfattningsvis kunde vi se flera resultat av de synpunkter som funktionshindersrörelsen tagit upp i såväl samverkansgrupperna NKS Bygg som NKS verksamhetsinnehåll!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!