Digitalisering och ny teknik

Daniel Forslund
Daniel Forslund

Terminens tredje samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 26 mars. Dagens gäst var innovationslandstingsråd Daniel Forslund. Forslund talade bland annat om arbetet med digitalisering inom landstinget. Nuvarande gammal teknik leder till uppskattade tidsförluster på 25-60 min per dag och anställd, vilket för SLL motsvarar cirka 2 000 helårsarbeten eller uppskattningsvis 1 miljard kronor per år. Därutöver skulle drift- och förvaltningskostnader för IT-avdelningen minska med omkring 100 miljoner kronor årligen, om gammal teknik avvecklades.

Ett mål är att ge alla patienter valfriheten att kontakta vården lika enkelt på nätet som på telefon eller mottagning. Att hitta rätt: utveckla digitala sökfunktioner för att enkelt guidas rätt i vårdutbudet. Öka tillgängligheten: patienter ska alltid kunna välja hur de vill besöka eller kontakta vården. Mäta vårdgivarnas digitala tillgänglighet på samma sätt som andra väntetider. Forslund nämnde begreppet Individbaserad service, vilket ska erbjuda målgruppsanpassade kanaler som sänker tröskeln för kontakt.

Exempel på digitala framsteg som minskar krångel och ökar servicen för patienten är:

  • eFrikortet ersatte pappersremsan, vilket gav ökad tid för vård och mindre krångel.
  • journalen via nätet: 87% av alla vårdgivare har anslutits sedan dec 2016, från 2018 är det obligatoriskt . Över 4000 stockholmare loggar in varje dag.
  • krav på digital tillgänglighet: alla vårdgivare måste erbjuda webbtidbokning, eFrikort, journalen och förnyelse av recept via nätet. Patienter ska kunna välja bort utskick via papper och få säker digital post.
  • digitala vårdbesök har införts.
  • en primärvårdsapplikation lanserades under februari 2018.

Exempel på framsteg som förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonalen är:

  • framtidens vårdinformationsmiljö i SLL, en satsning på en modern digital plattform för en säker och samverkande vård, ersätter nuvarande journalsystem.
  • Uppkopplade ambulanser som ger ambulanspersonalen mobila stöd för att dokumentera på fältet och kopplar mätutrustning.
  • Bättre beslutsstöd utvecklas, artificiell intelligens prövas på Danderyd och Karolinska.
  • Mobila arbetssätt blir möjliga, storskaligt försök med surfplattor i vården.

I samband med dagens möte passade HSO på att betona vikten av att funktionshinderrörelsen i länet fortsatt bereds möjlighet att delta i samverkan kring framtidens digitala vård. HSO planerar att inkomma med en skrivelse till Daniel Forslund med förslag på upplägg för fortsatt samverkan.

Nästa samverkansråd hålls den 23/4.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!