HSO blir Funktionsrätt Stockholms län!

HSO Stockholms län blir Funktionsrätt Stockholms län

På årsmötet den 14 maj beslutades det att HSO i Stockholms län ska byta namn till Funktionsrätt Stockholms län. Vi har påbörjat arbetet med förändringen, bland annat kommer hemsidan att ändras till www.funktionsrattstockholmslan.se och fler uppdateringar är på gång!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!