HSO:s sista årsmöte som HSO

Inge-Britt framför årsmötetDen 14 maj 2018 var det dags för HSO Stockholms läns ordinarie årsmöte 2018, där Barbro Engman satt ordförande. Redan under det extra årsmötet den 12 mars togs det första steget mot namnbyte och nu har det slutgiltigt klubbats igenom – HSO i Stockholms län heter numera Funktionsrätt Stockholms län!

Barbro Engman
Barbro Engman var inbjuden som ordförande under årsmötet.

Namnbytet var årsmötets stora fråga, men flera andra beslut togs under kvällen. Verksamhetsberättelsen inklusive bokslut godkändes och flera nya ledamöter valdes in. Den nya styrelsen består av ordinarie ledamöter Annika Hässler (R), Inge-Britt Lundin (SSDF), Lennart Håwestam (RSMH), Maj-Britt Lind (FUB), Kristina Törnblom (Neuro), Ewa-Maj Rasmusson Säter (HOBS), Judith Berntsson (AASL), samt ersättarna Anita Örum (FSDB), Eva Flygare Wallén (FUB) och Bernd Priemer (HiSL). Ny i valberedningen är IngMarie Bohmelin (LymfS), där även Björn Boquist och Kerstin Tärnholm sitter kvar sedan tidigare.

Två motioner hade kommit in till mötet. Den ena kom från Astma och Allergiföreningen i Stockholms län och handlade om lokalerna ÅttiotvåAn. Några personer har drabbats av allergiska besvär i lokalen och därför fick ByggMiljöGruppen i uppdrag att kontrollera att det inte finns mögel eller andra problem där. Resultatet av deras mätningar var att luften var bra, med mycket låga nivåer av kemikalier och andra partiklar. Beslutet blev därför att anse motionen besvarad, men att påminna alla som vistas i lokalen att inte föra in allergener i lokalerna, till exempel livsmedel, parfymer/after shave, sköjmedel och pälsdjurshår på kläderna.

Den andra motionen var från Lymfödemföreningen Stockholms län, LymfS, och föreslog att 2019 skulle göras till ”ett år i lymfans tecken”. Detta bedömdes dock inte vara en gemensam och övergripande fråga för alla medlemsföreningar och därmed inte stadgeenligt. Därför beslutades det att finna motionen besvarad. LymfS inbjöds att presentera sin verksamhet vid en kommande ordförandestämma, under den återkommande punkten om information från föreningarna.

Stort tack till alla som var med på årsmötet och bidrog till en trevlig kväll! Nästa stora möte blir ordförandestämman den 1 oktober och innan dess ska vi hinna med några seminarier också. Glöm inte att anmäla dig till vår politikerutfrågning den 31 maj om du inte redan gjort det: Möt dina landstingspolitiker.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!