Försenade leveranser av hjälpmedel

Nedan information har vi fått från Stockholms läns landsting angående förseningarna i leveranser av förbrukningshjälpmedel:

Det råder förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel för egenvård i hemmet från Stockholms läns landsting. En situation som landstinget ser mycket allvarligt på och arbetar intensivt med för att lösa. Förseningarna gäller bland annat förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmedel. 

Eftersom er organisation kan ha medlemmar som berörs kan ni eventuellt få frågor som förseningarna. Som stöd i detta följer här ett antal goda råd att förmedla, liksom adresser till ett par webbsidor med användbar information.

Råd till dem som behöver hjälpmedel för egenvård i hemmet

  • Om dina hjälpmedel är av en sort som går att köpa på ett apotek eller i butik går det bra att handla där. Du får ersättning för de utlägg du gjort. Här finns information om hur det går till att begära ersättning:
    www.fhh.sll.se/for-dig-med-hjalpmedel/ersattning-utlagg
  • Om du inte kan vänta på dina hjälpmedel ska du kontakta den vårdgivare som skrivit ut dem. Vårdgivaren kan hjälpa till med bedömning av om det går att använda andra hjälpmedel eller bedöma om en expressleverans av hjälpmedlet behövs.
  • Har du frågor om när din leverans av hjälpmedel kommer så kan du kontakta kundtjänst via telefon 08-123 366 50 eller e-postadressen slso@sll.se. Många ringer för närvarande till dit, därför är väntetiderna tyvärr långa. Telefontiderna har förlängts med öppettider mellan klockan 8 och 20.
  • Du kan också logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan du se om din beställning är mottagen och vem som är förskrivare.
  • Ring 1177 om du behöver medicinska råd eller vägledning när mottagningen där dina hjälpmedel skrivits ut har stängt. Ring 112 om läget är livshotande.

Information på 1177.se

Samlad information för patienter och brukare om leveransförseningarna finns på 1177.se där informationen uppdateras kontinuerligt:
www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Rad-vid-forsening-av-hjalpmedelsleverans/Rad-for-dig-som-behover-hjalpmedel-for-egenvard-i-hemmet

Information om förbrukningshjälpmedel i hemmet

Leveranser av förbrukningshjälpmedel i hemmet hanteras av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. På denna webbsida finns bland annat information om hjälpmedel och om leveransförseningarna: www.fhh.sll.se/for-dig-med-hjalpmedel

Det finns också en webbsida med frågor och svar: fhh.sll.se/faq. Där hittar du även kontaktuppgifter till SLSO.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!