Lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler!

Hisspanel

Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar har av Locum ombetts att lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler. Vi vill gärna ha era synpunkter på detta! Eftersom den nya standarden gäller från november 2018 betyder det att det kommer att finnas olika varianter av hisspaneler på ett och samma sjukhus innan alla gamla bytts ut, vilket för närvarande är bestämt att ske till 2020. Knapparna ska vara i relief oavsett.I exempel 1 och 2 nedan ser ni nuvarande standard för hisspaneler. Numreringan kan vara rak eller diagonal. Knapparna kompletteras med Brailleskrift under. Händelseknapparna (larm, dörröppning och –stängning) är i nuvarande standard placerade i en separat rad.

Hissknappar i rad samt med diagonal placering. Händelseknappar placerade separat.
Exempel på nuvarande standard för hisspaneler.

I exempel 3 och 4 nedan ser vi den nya standarden för hisspaneler. Här kompletteras knapparna med Brailleskrift till vänster om knappen. Samtliga knappar är placerade i raka rader, inklusive händelseknapparna. Ingen diagonal placering av knappar.

Hissknappar i rad och med händelseknappar placerade på samma rad.
Den nya standarden för hisspaneler.

Skicka föreningens svar till dilani.satterstrom-brante@funktionsrattstockholmslan.se senast den 5 november!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!