En karta över en sjukhusinteriör.

Pilotprojektet ”Lätt att hitta rätt”

Bakgrunden till projektet är att Locum fick signaler om att det upplevdes som svårt att hitta på sjukhusen i Region Stockholm. ”Lätt att hitta rätt” är ett projekt som ska ta fram ett digitalt vägvisningsverktyg som ska underlätta för patienter, besökare och personal att hitta rätt inne på sjukhusen. Syftet är att minska försenade eller uteblivna läkarbesök, vilka medför stora kostnader för vården och skattebetalarna.

Fortsätt läsa ”Pilotprojektet ”Lätt att hitta rätt””

Inbjudan: Locum – att lyckas med samverkan!

Trädgårdsdamm på Norrtälje sjukhus

Locum är värden för vården och förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. Visionen är att vara Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020 och för att nå det målet bedriver Locum ständigt arbete med tillgänglighetsfrågor. Till sin hjälp har Locum samverkansrådet för tillgänglighet tillsammans med förtroendevalda från Funktionsrätt Stockholms län samt SRF och DHR. Läs mer här!

Möte med Locums nya VD samt hissfrågor

anette-henriksson-vd.jpg
Anette Henriksson, vd Locum. Fotograf: Olof Holdar.

På terminens första samverkansråd med Locum den 18 september hade samverkansrådet förmånen att träffa Locums nya VD Anette Henriksson. Rådets medlemmar hade förberett frågor om Anettes erfarenheter av samarbete med funktionshindersrörelsen och tillgänglighetsfrågor, hennes syn på att låta Locums styrelse gå insiktsutbildning och vilka strategiska frågor hon närmast ser behov av att ta tag i. Samverkansrådet upplevde att Anette tog sig tid att svara på samtliga frågor och var eniga om att hon gjorde ett positivt och stabilt intryck. Hennes erfarenhet av samverkansavtal och arbete med tillgänglighet var naturligtvis också något positivt.

På dagordningen fanns även en punkt om hissar. Här fick rådsmedlemmarna lämna synpunkter till Locums hisspecialist Peter Kvarnhamn angående det nya EU-direktivet gällande hisspaneler. Funktionsrätt Stockholms läns samtliga medlemsföreningar har möjlighet att inkomma med synpunkter på Locums hisspaneler under oktober månad, läs mer här.

Lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler!

Hisspanel

Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar har av Locum ombetts att lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler. Vi vill gärna ha era synpunkter på detta! Eftersom den nya standarden gäller från november 2018 betyder det att det kommer att finnas olika varianter av hisspaneler på ett och samma sjukhus innan alla gamla bytts ut, vilket för närvarande är bestämt att ske till 2020. Knapparna ska vara i relief oavsett. Läs mer här!

Insiktsutbildning för Locum

Flera personer i rullstol åker på rad genom en lång korridor
Locums personal fick prova att ta sig fram i rullstol.

Den 7 maj deltog HSO tillsammans med SRF och DHR på Locums Tillgänglighetsdag. Dagen riktade sig bland annat till Locums projektledare och byggnadsingenjörer för att öka kunskapen om lagkraven i tillgänglighet och vilka krav som kan ställas på arkitekter vid projektering och byggnation. Vi var inbjudna för att informera om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och för att genomföra en praktisk del med simulerade övningar. Tanken med simulerade övningar är att öka insikt och förståelse för vilka utmaningar en person med funktionsnedsättning dagligen ställs inför. Tillgänglighetsdagen hölls på Sabbatsbergs sjukhus och de simulerade övningarna ägde rum i och kring sjukhuset, bland annat på den starkt trafikerade Dalagatan. HSO i Stockholms län tackar Anna Bergqvist, specialist i tillgänglighet på Locum, för möjligheten att bidra med kunskap under dagen.

Badrumsgolv, dörröppnare och konst på Locum-möte

Terminens första samverkansråd med Locum hölls 6 februari. Mötets gäst för dagen var Pedro Gandra, som arbetar som VVS-specialist hos Locum. Han var inbjuden för att informera om golvfall i badrumsmoduler och hur Locum arbetar för att förebygga och förhindra det bakfall som nyligen konstaterats på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS. NKS förvaltas inte av Locum i dagsläget, men kommer att göra det på sikt. Läs mer här!