Inbjudan: Locum – att lyckas med samverkan!

Trädgårdsdamm på Norrtälje sjukhus

Locum är värden för vården och förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. Visionen är att vara Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020 och för att nå det målet bedriver Locum ständigt arbete med tillgänglighetsfrågor. Till sin hjälp har Locum samverkansrådet för tillgänglighet tillsammans med förtroendevalda från Funktionsrätt Stockholms län samt SRF och DHR. Läs mer här!

Möte med Locums nya VD samt hissfrågor

anette-henriksson-vd.jpg
Anette Henriksson, vd Locum. Fotograf: Olof Holdar.

På terminens första samverkansråd med Locum den 18 september hade samverkansrådet förmånen att träffa Locums nya VD Anette Henriksson. Rådets medlemmar hade förberett frågor om Anettes erfarenheter av samarbete med funktionshindersrörelsen och tillgänglighetsfrågor, hennes syn på att låta Locums styrelse gå insiktsutbildning och vilka strategiska frågor hon närmast ser behov av att ta tag i. Samverkansrådet upplevde att Anette tog sig tid att svara på samtliga frågor och var eniga om att hon gjorde ett positivt och stabilt intryck. Hennes erfarenhet av samverkansavtal och arbete med tillgänglighet var naturligtvis också något positivt.

På dagordningen fanns även en punkt om hissar. Här fick rådsmedlemmarna lämna synpunkter till Locums hisspecialist Peter Kvarnhamn angående det nya EU-direktivet gällande hisspaneler. Funktionsrätt Stockholms läns samtliga medlemsföreningar har möjlighet att inkomma med synpunkter på Locums hisspaneler under oktober månad, läs mer här.

Lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler!

Hisspanel

Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar har av Locum ombetts att lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler. Vi vill gärna ha era synpunkter på detta! Eftersom den nya standarden gäller från november 2018 betyder det att det kommer att finnas olika varianter av hisspaneler på ett och samma sjukhus innan alla gamla bytts ut, vilket för närvarande är bestämt att ske till 2020. Knapparna ska vara i relief oavsett. Läs mer här!