Insiktsutbildning för Locum

Flera personer i rullstol åker på rad genom en lång korridor
Locums personal fick prova att ta sig fram i rullstol.

Den 7 maj deltog HSO tillsammans med SRF och DHR på Locums Tillgänglighetsdag. Dagen riktade sig bland annat till Locums projektledare och byggnadsingenjörer för att öka kunskapen om lagkraven i tillgänglighet och vilka krav som kan ställas på arkitekter vid projektering och byggnation. Vi var inbjudna för att informera om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och för att genomföra en praktisk del med simulerade övningar. Tanken med simulerade övningar är att öka insikt och förståelse för vilka utmaningar en person med funktionsnedsättning dagligen ställs inför. Tillgänglighetsdagen hölls på Sabbatsbergs sjukhus och de simulerade övningarna ägde rum i och kring sjukhuset, bland annat på den starkt trafikerade Dalagatan. HSO i Stockholms län tackar Anna Bergqvist, specialist i tillgänglighet på Locum, för möjligheten att bidra med kunskap under dagen.

Badrumsgolv, dörröppnare och konst på Locum-möte

Terminens första samverkansråd med Locum hölls 6 februari. Mötets gäst för dagen var Pedro Gandra, som arbetar som VVS-specialist hos Locum. Han var inbjuden för att informera om golvfall i badrumsmoduler och hur Locum arbetar för att förebygga och förhindra det bakfall som nyligen konstaterats på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS. NKS förvaltas inte av Locum i dagsläget, men kommer att göra det på sikt. Läs mer här!

Samverkansråd och studiebesök på Norrtälje sjukhus

n3

Den 19 september hölls terminens första samverkansråd med Locum. För dagen hölls rådet på Norrtälje sjukhus, där Locums fastighetsförvaltare Magnus Alfredsson berättade om sjukhuset och visade delar av sjukhusets konst och öppna trädgårdar. Han berättade också att Norrtälje sjukhus har nyligen Silvia-certifierade avdelningar och ett helt nytt religionsneutralt avskedsrum, vilket är det första i sitt slag i landet. Läs mer här!