Forskning om jämlik vård och planering inför nästa mandatperiod

Terminens andra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 24 september. Dagens gäst var Lena Sharp från Regionalt Cancercentrum, RCC. RCC har bedrivit forskning om jämlik vård, och kunnat konstatera att det finns omotiverade skillnader. Studien visar att patienter med eftergymnasial utbildning har bättre överlevnad, att fördubblad dödlighet finns bland patienter med funktionsnedsättning och att låg kunskapsnivå generellt bland socioekonomiskt utsatta grupper visar att många har svårt att tillgodogöra sig vården på bästa sätt. 

Samverkansrådet hade också en uppföljning av det arbete som gjort under mandatperioden 2015-2018 samt planerade för hur samverkan på bästa sätt kan bedrivas under kommande mandatperiod.

Under övriga frågor tog Funktionsrätt Stockholms län upp insiktsutbildning och samverkansformer. Organisationerna har planerat en insiktsutbildning om två halvdagar: ett tillfälle med praktiska övningar och ett tillfälle i form av ett diskussionsseminarium. Tanken är att utbildningarna ska äga rum i vår. Diskussionen om samverkansformer gällde hur organisationerna kan motverka monolog och uppmuntra till dialog.

Samverkansrådet avslutades med att Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler överlämnade en blomma till samverkansrådets ordförande Maria Fälth och tackade för gott samarbete!

Samverkansråden återupptas i januari 2019.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!