Första mötet om digitalisering

2019-02-07_redov.png
Redovisning på gång! Många bra uppslag och tankar hann tas upp under kvällens workshop.

Megafon skriker ut en talbubbla med texten Nu har vårens seminarieserie i fyra fristående delar satt igång! Den 7 februari samlades, vädret och trafikkaoset till trots, ett tjugotal entusiastiska deltagare för att delta på det första mötet: en inventering av digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Annika Hässler
Annika Hässler höll rätt på oss!

Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler höll i mötet. Många bra synpunkter och tankar samlades in och nu börjar arbetet med att sammanställa allt material. Målet är att ta fram ett underlag som kan hjälpa oss i det fortsatta arbetet med att se till att framtidens tekniska lösningar hjälper och inte stjälper. Samtidigt som vi jobbar för att det alltid ska finnas alternativ för den som av någon anledning inte kan eller vill använda digitala lösningar, så måste den teknik som finns vara tillgänglig för oss alla!

För dig som inte hade möjlighet att vara med så finns det ändå möjlighet att lämna synpunkter.  Meddela oss senast den 27 mars!

Under våren kommer vi att hålla ytterligare tre möten i serien “Vi revolutionerar digitaliseringen!” – dessa går av stapeln den 7 mars, 4 april och 23 maj.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!