Framtidsspaning med Ashkan Labaf

Annika Hässler, Inge-Britt Lundin och Ashkan Labaf .
Annika Hässler, Inge-Britt Lundin och Ashkan Labaf .

Den 7 mars höll vi den andra delen i seminarieserien ”Vi revolutionerar digitaliseringen”. Kvällens inspiratör var Ashkan Labaf: läkare, forskare samt medgrundare och nordenschef på hälsoteknikföretaget Doctrin.

Ashkan inledde föredraget med att ge en uppdatering kring hur hälso- och sjukvården fungerar. Det system och den organisation vi har idag byggdes upp under 1950-talet. Ashkan menade att det är en reaktiv vård, där patienterna är passiva och har en låg grad av självbestämmande. Systemet behöver förändras för att passa både dagens och framtidens behov och förutsättningar.

Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar snabbare än bruttonationalprodukten, BNP. Det är en utveckling som måste ändras, annars kommer samhället inte att ha råd att ge hälso- och sjukvård till alla som behöver. Ashkan menade att det är ett problem som finns i hela världen, men att det finns få globala lösningar. Fyra viktiga delar för att lösa problemen är:

  • Effektiva IT-system
  • Kombinationen av digitala och fysiska vårdmöten
  • Personcentrerad vård
  • Kontinuitet på riktigt

Ashkan berättade att han är hoppfull inför framtiden – mycket tack vare digitaliseringen. Han tror på att de digitala lösningarna kommer att bli ett komplement till de fysiska vårdbesöken och att båda metoderna kommer att stärka varandra och bidra till att frigöra resurser. Ashkan tror också att patienten i framtiden kommer att äga sin egen data och bestämma vem som har tillgång till den. Även att artificiell intelligens kommer att bli ett stöd för både för patienten och för vårdpersonalen är något han tror starkt på:

”Det börjar röra på sig”, avslutade Ashkan, ”det är hänt mer de senaste tre åren än vad det har gjort på 20 år innan dess!”

Vi tackar Ashkan Labaf för en inspirerande föreläsning med många intressanta insikter och framtidsspaningar och hoppas att det väcktes nya tankar hos alla som var med! Nästa möte om digitalisering blir den 4 april;
läs mer om digitalisering del 3 här,
eller anmäl dig till digitalisering del 3 här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!